• به وب سایت تعاونی تولیدی وتوزیعی 555 خوش امدید
پر شتر مرغ

پر شتر مرغ

چهار نکته کلیدی درباره پر شترمرغ
1) کیفیت پرها بسته به شرایط آب‌ و هوایی، شرایط پرروشی و نوع تغذیه متفاوت است. بهترین نوع پر متعلق به آفریقای جنوبی و به دلیل وجود آب و هوای خشک آن ناحیه می‍باشد.
2) شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی 555 با رعایت رژیم غذایی مناسب و اصلاح نژاد سعی در ارائه پر شتر مرغ با بهترین کیفیت ممکن به دست مصرف کنندگان است.
3) پرهای سفید شترمرغ نر یا شاه‌پر در ردیف نخست بالها با ارزش‌ترین قسمت پرهای شترمرغ است پس از رسیدن به سن بلوغ می‌توان هر 8 ماه یکبار پرهای شترمرغ را چید.
4) طی تحقیقات اخیر محققین دریافتند فنل محلول در پساب صنایع که ازجمله آلاینده‌های سمی و خطرناک برای انسان و محیط می‌باشد توسط خاکستر پر شترمرغ قابل تصفیه است.