• به وب سایت تعاونی تولیدی وتوزیعی 555 خوش امدید
جوجه شتر مرغ

جوجه شتر مرغ

1) در ریکاوری به هر جوجه شناسنامه‌ای حاوی مشخصات والد، تاریخ تخم‌گذاری، تاریخ خروج از تخم، وزن هنگام تولد، روند وزن‌گیری و جنسیت در قالب یک پلاک تعلق می‌گیرد.
2) پلاک مشخصات جوجه می‌تواند توسط نواری به پای جوجه و یا میکروچیپی به ماهیچه پشت گردن یا به بال جوجه وصل شود. اما توصیه می‌گردد پلاک را به پای جوجه متصل کنید.
3) جوجه‌ها برای 1ماه در سالن پرورشی نگهداری می‌شوند دراین دوره مشکلات پزشکی، واکسن‌های تزریق شده، نشاط و جسارت جوجه‌ها مشاهده و در شناسنامه آنها ثبت می‌گردد.
4) توجه به دما در بقای جوجه‌ها اهمیت بسیاری دارد. سالن پرروشی مجهز به سیستم تهویه و گرمایش از کف بوده که باعث ایجاد آرامش و کاهش تلفات ناشی از کیسه زرده در جوجه می‌شود.
5) توجه به نوع تغذیه و امور بهداشتی و پخش موزیک ملایم در این زمان باعث بهبود شرایط پرورش خواهد شد. این دوران بیشترین آمار تلفات جوجه را دارد بنابراین بیشترین مراقبت باید صورت گیرد. 
6) پس طی مدت یک ماه جوجه‌ها را به سالن پرورشی شماره دو که مخصوص جوجه‌های یک تا سه ماهه است منتقل می‌کنند. این سالن دارای فضای بیشتری برای نگهداری و گردش می‌باشد.
7) در سالن شماره دو علاوه‌بر مراقبتهای سالن شماره یک وزن جوجه‌ها با فواصل زمانی 15روزه محاسبه و نوع جیره غذایی و واکسن‌های لازم مطابق روند رشد جوجه تعیین می‌گردد.